» AVTALEKUNDER

ISPS SSO - Oppgradering til STCW 2010 (A-VI/5)
MS-5-1-13
1

 

Personell som tidligere har et gyldig SSO-sertifikat iht. STCW-95 vil gjennom dette oppgraderingskurset og bestått avsluttende test få utstedt et SSO-sertifikat iht. STCW-2010.

Personell som seiler under flagg som krever (5-årig) repetisjon av SSO-sertifikat, kan få dekket dette kravet ved å gjennomføre dette oppgraderingskurset. Også disse vil få utstedt et SSO-sertifikat iht. STCW-2010.

 

Personell som har SSO-sertifikat iht. STCW-95.

  • Oppstart, kontroll og administrasjon av fartstid, billedtaking etc.
  • Repetisjon og poengtering av emner gjennomgått under tidligere SSO kurs
  • Piratvirksomhet, taktikk og kapasiteter
  • Piratvirksomhet, håndtering av piratrisiko
  • Piratvirksomhet, sikringstiltak og egenbeskyttelse
  • Gisseltaking/ kidnapping, overlevelse med verdighet
  • Guide to Maritime Security and ISPS og kort gjennomgang av et konsept som dekker kravet til Security Familarisation iht STCW Section A-VI/6)
  • Avsluttende test

Må ha gyldig SSO-sertifikat iht. STCW-95.