» AVTALEKUNDER

Security Duties (STCW A-VI/6-2)
MS-5-1-11
1

Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Seilende personell om bord på skip/ flyttbar boreinnretning med særskilte plikter innen
maritim security.

 • Introduksjon og sikkerhetstrusler
 • Maritim sikkerhetspolitikk: internasjonalt- og nasjonalt regelverk, definisjoner
 • Sikkerhetsansvar: myndigheter, anerkjente sikkerhetsorganisasjoner, rederiet, skipet
 • (inkl. flyttbar innretning), havnene og personell med security plikter
 • Skipets sikkerhetsvurdering
 • Sikringsutstyr: type utstyr, muligheter, begrensninger, test og vedlikehold
 • Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
 • Skipets sikkerhetshandlinger
 • Beredskap, øvelse og trening
 • Sikkerhetsadministrasjon
 • Skriftlig test, evaluering og avslutning

Det kreves ikke forkunnskaper.