» AVTALEKUNDER

Security Awareness (STCW A-VI/6-1)
MS-5-1-10
1

Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Alt seilende personell om bord på skip/ flyttbar boreinnretning.

  • Introduksjon og sikkerhetstrusler
  • Maritim sikkerhetspolitikk: internasjonalt- og nasjonalt regelverk, definisjoner
  • Sikkerhetsansvar: myndigheter, rederiet, skipet (inkl. flyttbar innretning) og havnene
  • Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
  • Skipets sikkerhetshandlinger
  • Beredskap, øvelse og trening
  • Skriftlig test, evaluering og avslutning